Groepstraining Blik op de Toekomst

Deze training is bestemd voor medewerkers die hun werkleven willen onderzoeken en tot bewuste keuzen willen komen in de toekomst. Het gaat in de training om te leren van en met elkaar.

 Algemeen doel

Het doel van de training is je aan te zetten tot bewustwording om van daaruit in actie te komen. Voordat je keuzes gaat maken of iets nieuws oppakt is het van belang om eerst de balans op te maken van je leven en loopbaan tot nu toe. Waar ben je trots op? Waar had je het graag anders gezien en wat zegt dat over de wijze waarop je in het leven staat? In de training krijg je de kans stil te staan bij je werk en aspecten van jouw (werk)leven waar je verandering in aan wilt brengen. Dit alles ga je doen vanuit wie jij bent en je wens gezond en prettig te blijven werken.

 Resultaten van de training

Na afloop van training heb je inzicht in:

  • Je eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten, je “professionele” profiel is duidelijk. Bovendien heb je hierop feedback gekregen van de andere deelnemers van de training
  • Wat je motiveert, wat je in deze levensfase nodig hebt om met plezier en inzet te kunnen werken en wat je daarbij zelf te bieden hebt (bijvoorbeeld welke rol heb je in jouw team?)
  • Je weet waar je invloed op hebt en waar je je betrokken bij voelt
  • Je weet hoe je omgaat met veranderingen en onzekerheid
  • Je hebt je eigen actieplan geschreven en dit aan de andere deelnemers “gepresenteerd”. Daardoor heb je concreet gemaakt wat je wilt gaan doen of misschien nog verder wilt onderzoeken en welke stappen je daartoe moet nemen.

 Inhoud

Onderwerpen die tijdens blik op de toekomst toch aan bod komen, zijn:

  • Huidige werksituatie
  • Jouw leven tot nu toe; wat valt daaruit te leren?
  • Competenties, over welke kwaliteiten beschik je?
  • Loopbaanwaarden, wat vind je belangrijk voor je werkplek?
  • Actieplan, waarin je zo concreet mogelijk uitwerkt welke stappen je gaat zetten.

Klik hier voor de trainingskalender!

 Opzet van de training

De training bestaat uit vijf dagdelen en heeft een looptijd van drie maanden. Aan de training nemen tussen de 8 en 12 deelnemers deel. De training wordt gegeven door twee trainers van het RMC. Eens per twee weken is er een trainingsbijeenkomst. Voor de tussenliggende periode maak je opdrachten thuis, ter voorbereiding en ter ondersteuning van je eigen onderzoek. Dit wordt besproken in kleine groepjes en met de trainers.

De training begint met een introductie waarin kennismaking met de theorie en met elkaar centraal staan. Op basis van wederzijds vertrouwen en respect worden persoonlijke ervaringen met elkaar gedeeld. Het traject wordt afgesloten met een actieplan dat je zelf schrijft. Na drie maanden is een laatste bijeenkomst gepland waarin wordt stilgestaan bij wat je tot op dat moment hebt gedaan en kan je gebruik maken van extra ondersteuning van de trainer waar nodig.

Kosten

Voor medewerkers van de RMC-instellingen zijn er geen kosten verbonden aan deelname van de training Blik op de Toekomst. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: we verwachten een actieve houding en aanwezigheid tijdens de training.