Loopbaantraining: Sterk in Werk

Deze training van 3 dagdelen en een actiedagdeel heeft als doel het zelfinzicht te vergroten  rond de vragen wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? om op basis hiervan in beweging te komen en weer de regie te nemen in je loopbaan.

Omschrijving

Medewerkers in zorginstellingen hebben te maken met veel veranderingen. Functies veranderen of komen te vervallen. Dit geeft veel onzekerheid. Flexibiliteit, meebewegen, jezelf (blijven) ontwikkelen en jezelf laten zien zijn competenties die van medewerkers verwacht worden.   In je kracht blijven vraagt reëel weten wat je te bieden hebt, waar je op z'n best bent om van daaruit af te stemmen met  de veranderende omstandigheden.  De werkelijkheid is weerbarstig. Het blijft een zoekproces dat begint bij jezelf.

Inhoud

Dit is een training waar je als deelnemer actief aan de slag gaat. Je maakt voorbereidende opdrachten voor en tussen de trainingen in. Tijdens de training werk je vaak in kleine groepen in verschillende werkvormen, je maakt een persoonsprofiel, je leert jezelf te presenteren en maakt een actieplan waarmee je na de training aan de slag gaat.

Er kunnen maximaal 12 medewerkers van RMC instellingen deelnemen. Van deelnemers wordt verwacht dat ze actief en gemotiveerd deelnemen en bereid zijn kritisch naar zichzelf te kijken en anderen feedback te geven.

Klik hier voor de trainingkalender!

Informatie en aanmelding

De werkgever (leidinggevende, P&O) heeft uitsluitend de mogelijkheid jou aan te melden voor het RMC-MN via de contactpersoon van de eigen instelling. Deze contactpersoon bepaalt vanuit haar/zijn deskundigheid of je naar het RMC-MN kan worden doorverwezen of dat je intern, binnen de eigen instelling, wordt begeleid. 

Kosten

Voor medewerkers van de RMC-instellingen zijn er geen kosten verbonden aan deelname van de training Sterk in Werk. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: we verwachten een actieve houding en aanwezigheid tijdens de training.