Waarom het RMC-MN?

De doelstelling van het RMC-MN is de mogelijkheden voor reïntegratie-, herplaatsings- en loopbaantrajecten van medewerkers van zorginstellingen in regio Midden-Nederland te vergroten. 

Ontwikkelingen in wet- en regelgeving vragen van werkgevers dat er bij langdurig verzuim gerichte actie wordt ondernomen. Werkgevers zijn daarnaast verantwoordelijk voor herplaatsingtrajecten voor boventallige medewerkers;

Het is in kwalitatieve en in financiële zin aantrekkelijk om langdurig verzuimende medewerkers, die niet of minder goed bij de eigen instelling kunnen reïntegreren, via een gemeenschappelijke benadering bij collega-instellingen te reïntegreren;

Een actief loopbaanbeleid vormt een essentieel onderdeel van het sociaal beleid van de instelling. Deze gemeenschappelijke benadering via het RMC schept daartoe een aantal mogelijkheden;

Met de onderlinge samenwerking tussen de deelnemers wordt een gemeenschappelijke arbeidsmarkt van ruim 10.000 banen gecreëerd. Daarmee ontstaan er mogelijkheden voor geslaagde reïntegratietrajecten;

De P & O medewerkers in de rol van loopbaanadviseurs doen ervaring op met andere werkgevers. Daardoor wordt kennis binnen de deelnemende instellingen opgebouwd;

De aanpak resulteert in een verhoudingsgewijs gunstig kostenniveau van deze dienstverlening.

Terug naar homepage