Waarom het RMC?

We zijn trots op onze unieke en langdurige samenwerking! Zo'n tien zorginstellingen in het midden van het land runnen met elkaar al jarenlang het Regionaal Mobiliteitscentrum Midden-Nederland (RMC).   

Missie

Het RMC is een warm mobiliteits- en loopbaannetwerk met als motto: Samen sterker! Met elkaar bieden we meer mogelijkheden en perspectief voor medewerkers met een loopbaanvraag bij vrijwillige mobiliteit, re-integratie, boventalligheid en outplacement.

Visie

We willen graag medewerkers voor de zorg behouden. De professionals van het RMC bundelen hun krachten om medewerkers in beweging te zetten. Vitaliteit en plezier zijn sleutelbegrippen als het gaat om gezonde en gemotiveerde medewerkers.

Het RMC biedt de mogelijkheid tot zelfreflectie, bewustwording door stil te staan bij wat de medewerker bezig houdt in werk, ontmoeting en ont-moeten. We bieden loopbaantrainingen, individuele begeleiding en een groot netwerk om vandaar uit in beweging te komen.

Waarom het RMC?

Deelnemers ontmoeten medewerkers van andere organisaties, dit blijkt van grote waarde te zijn. Door het met elkaar te doen, kan een training regelmatig gegeven worden. Dus geen lange wachttijd voor de medewerkers. Uiteraard bieden we kwalitatief goede trainingen, die door onze eigen loopbaanadviseurs worden gegeven.

Deze trainingen zijn kosteloos voor de deelnemende organisaties. Dit kunnen we doen doordat elke RMC adviseur een training (= tijd) geeft. Meld je meer medewerkers aan? Dan draai je een training extra. Zo simpel kan het zijn.

Het RMC staat voor onderling vertrouwen, transparantie en kwaliteit.

Terug naar homepage