Organisaties en adviseurs van het RMC

 

Contact

Medewerkers en leidinggevenden kunnen voor informatie, vragen en aanmelding contact opnemen met de adviseur of contactpersoon van de eigen instelling.

Het e-mailadres van het secretariaat RMC-MN is rmcmiddennederland@gmail.com 

Een warm netwerk met kwalitatief goede loopbaanproducten.
Dat is waar het Regionaal Mobiliteitscentrum Midden-Nederland (RMC-MN) voor staat. Een samenwerkingsverband tussen Abrona, Amerpoort, GGz Centraal, Kwintes, Lister, Meander Medisch Centrum, Reinaerde, Sherpa en Warande. Het RMC-MN is gestart op 1 januari 2005; daarmee laten we zien dat een netwerk ook langdurig effectief kan zijn.
 
Hoe is het georganiseerd?

Directeuren/managers P&O van de deelnemende instellingen vormen het bestuur. Jaarlijks beslist het bestuur over continuering van de samenwerking en of, en zo ja welke, nieuwe organisaties kunnen toetreden. Dit gebeurt in overleg met de RMC-adviseurs.

Het gaat om halen en brengen. Elke organisatie levert een RMC-adviseur; dit is een loopbaan-/mobiliteitsadviseur of een HR adviseur met loopbaanbegeleiding in het pakket. De adviseurs begeleiden medewerkers bij de loopbaanvraag. Zij geven de trainingen en individuele trajecten. De vraag van de werkgever/medewerker staat hierbij centraal. Dit betekent dat elk traject op maat wordt uitgevoerd. De adviseurs kunnen ook medewerkers van andere instellingen begeleiden in hun zoektocht naar een andere werkplek of functie.

 

In de linkerbalk stellen de adviseurs zich voor en vind je informatie over de deelnemende instellingen.

Terug naar homepage