Diensten en producten

De volgende diensten en producten worden door het RMC-MN uitgevoerd. Er zijn aparte beschrijvingen beschikbaar.

  • Reïntegratiebegeleiding
  • Herplaatsing
  • Outplacement
  • Loopbaanbegeleiding (individueel)
  • Loopbaantraining Sterk in Werk
  • Loopbaantraining Blik op de Toekomst (50+)
  • Workshop Focus op Veerkracht
  • Arbeidsmarktoriëntatie/-benadering
  • Matching/bemiddeling

Bereikbaarheid

De trajecten worden uitgevoerd vanuit de locatie waar de adviseur RMC-MN werkzaam is.

Informatie en aanmelding

De werkgever (leidinggevende, P&O) heeft uitsluitend de mogelijkheid een medewerker aan te melden voor het RMC-MN via de contactpersoon van de eigen instelling. Deze contactpersoon bepaalt vanuit haar/zijn deskundigheid of de medewerker naar het RMC-MN kan worden doorverwezen of dat deze intern, binnen de eigen instelling, wordt begeleid. Indien de werknemer wordt doorverwezen naar het RMC-MN vindt er een intakegesprek plaats, gevolgd door een advies over het traject. Als het advies door de werkgever wordt overgenomen dan volgt de medewerker het voorgestelde traject. Na afloop van het traject ontvangen de medewerker en werkgever een eindrapportage. De werkgever ontvangt na afloop een factuur voor de geleverde diensten.

Terug naar homepage