Workshop Focus op Veerkracht

Veerkracht is de mate waarin je in staat bent om te herstellen van stress. Deze workshop van twee dagdelen geeft je meer zelfinzicht in hoe jij omgaat met werkdruk en geeft je handvatten hoe je stress kunt herkennen, begrijpen en beïnvloeden.

Omschrijving

Als medewerker in de zorg moet je soms onder pittige omstandigheden werken. De zorg is intensief, je ervaart een werkdruk, er zijn ethische dilemma’s en er zijn veel to-do lijsten. Hoe blijf je gezond als je langdurig hiermee te maken krijgt? Hoe werkt het bij jou? wat kun je zelf doen? Daar valt wat in te leren.

Inhoud van de workshop

In deze workshop ga je als deelnemer actief aan de slag met je eigen veerkracht. Je leert signalen van stress bij jezelf te herkennen, gaat beter begrijpen wat er met je gebeurt in stressvolle situaties en je krijgt handvatten hoe je stress kunt beïnvloeden. Je werkt in verschillende werkvormen met andere deelnemers samen en werkt met reflectieve opdrachten. Naast praktische tips en inspiratie is je eigen ervaring en het delen hiervan met andere deelnemers ook een belangrijk onderdeel van de workshop. Vanuit deze ervaring kun je acties omschrijven waarmee je in de praktijk aan de slag gaat.

Klik hier voor de trainingkalender!

Informatie en aanmelding

De werkgever (leidinggevende, P&O) heeft uitsluitend de mogelijkheid jou aan te melden voor het RMC-MN via de contactpersoon van de eigen instelling. Deze contactpersoon bepaalt vanuit haar/zijn deskundigheid of je naar het RMC-MN kan worden doorverwezen of dat je intern, binnen de eigen instelling, wordt begeleid.  

Kosten

Voor medewerkers van de RMC-instellingen zijn er geen kosten verbonden voor deelname aan de workshop Focus op Veerkracht. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: we verwachten een actieve houding, voorbereiding van eventuele opdrachten en aanwezigheid tijdens de training.