Outplacement

Omschrijving

 

Een outplacementtraject bij conflict staat bij het RMC-MN in de eerste plaats voor de begeleiding van jou als medewerker met een onoplosbaar geacht arbeidsconflict. Ook als je in aanmerking komt voor de uitvoering van het Sociaal Plan, kun je gebruik maken van outplacement.

Er wordt bewust aandacht besteed aan het verwerken van het gedwongen baanverlies. Het accent ligt daarnaast op arbeidsmarktoriëntatie en arbeidsmarktbenadering. Kenmerkend voor dit traject is de mogelijkheid om tussen jou, je werkgever en de adviseur van het RMC-MN specifieke afspraken te maken over de maximale duur van de begeleiding. Hierbij wordt rekening gehouden met de consequenties voor jou als binnen de gestelde termijn geen ander werk is gevonden.

Doelgroep

Je hebt een onoplosbaar geacht arbeidsconflict of je komt in aanmerking voor het uitvoeren van het Sociaal Plan. Een outplacementtraject kan eveneens worden aangeboden indien je niet naar tevredenheid functioneert en er een afvloeiingsregeling met jou is overeengekomen.

Doelstelling (resultaat)

Je vindt buiten de eigen instelling een nieuwe baan. Vooraf wordt bepaald of plaatsing binnen de bij het RMC-MN aangesloten instellingen tot de mogelijkheden behoort.

Inhoud

Onderwerpen die tijdens een outplacementtraject aan bod kunnen komen zijn:

  • Verwerking van conflict;
  • Hoe om te gaan met belemmeringen/valkuilen die tot conflict leiden;
  • Motivatie in werk;
  • Competenties;
  • Loopbaan(her)oriëntatie (zie productbeschrijving);
  • vergroten zelfsturing;
  • EmployabilityCheck (zie productbeschrijving);
  • Training baanverwerving (zie productbeschrijving);
  • Arbeidsmarktoriëntatie en -benadering.  

Voorwaarden

Je bent in staat naar jezelf te kijken en na te denken over een toekomstige werksituatie. Indien je solliciteert naar een vacature bij een van de bij het RMC-MN aangesloten instellingen dien je akkoord te gaan met het vrijgeven van informatie over de reden van outplacement.

Opbouw

Op basis van een uitgebreide intake met jou en de werkgever wordt een begeleidingsplan opgesteld. Over de maximale doorlooptijd van het traject worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt tussen jou, de werkgever en de adviseur van het RMC-MN. Tijdens het traject krijg je werkmateriaal mee naar huis. Dit wordt, evenals de ondernomen acties, besproken met de adviseur. Het traject wordt afgesloten op het moment dat je een ander functie of werkplek hebt gevonden, de maximale doorlooptijd is bereikt of het dienstverband is beëindigd.

Informatie en aanmelding

De werkgever (leidinggevende, P&O) heeft uitsluitend de mogelijkheid jou aan te melden voor het RMC-MN via de contactpersoon van de eigen instelling. Deze contactpersoon bepaalt vanuit haar/zijn deskundigheid of je naar het RMC-MN kan worden doorverwezen of dat je intern, binnen de eigen instelling, wordt begeleid. De werkgever ontvangt een factuur voor de geleverde diensten.