Herplaatsing door reorganisatie

Omschrijving

 

Een herplaatsingstraject staat bij het RMC-MN voor de begeleiding van jou als medewerker naar een nieuwe functie of werkplek. Door een reorganisatie heb je jouw baan verloren of dreig je deze te verliezen. Er wordt bewust aandacht besteed aan het verwerken van het gedwongen baanverlies. Belangrijke aspecten daarbij zijn het opbouwen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld, maar ook het verlaten van de instelling op een positieve manier. Het accent ligt daarnaast op arbeidsmarktoriëntatie en arbeidsmarktbenadering.

De kracht van het RMC-MN schuilt onder andere in de grote interne arbeidsmarkt en de contacten met andere zorginstellingen. Bovendien word je als herplaatsingskandidaat bij de deelnemende instellingen als interne kandidaat beschouwd.

Doelgroep

Je hebt een dienstverband voor onbepaalde tijd en bent herplaatsingskandidaat. Buiten jouw schuld, door reorganisatie, ben je boventallig geworden. Medewerkers met een tijdelijk contract, dat wegens de reorganisatie niet wordt verlengd, kunnen geen herplaatsingsstatus krijgen.

Doelstelling (resultaat)


Je vindt binnen of buiten de bij het RMC-MN aangesloten instellingen een nieuwe functie of werkplek. Dit kan natuurlijk ook binnen de eigen organisatie zijn.

Inhoud

Onderwerpen die tijdens een herplaatsingstraject aan bod kunnen komen zijn:

  • Verwerking van ontslag;
  • Omgaan met belemmeringen;
  • Motivatie in werk;
  • Competenties;
  • Vergroten zelfsturing;
  • Loopbaan(her)oriëntatie (zie productbeschrijving);
  • EmployabilityCheck (zie productbeschrijving);
  • Training baanverwerving (zie productbeschrijving);
  • Om- of bijscholing;
  • Nazorg indien nodig.

Voorwaarden

Je bent in staat naar jezelf te kijken en na te denken over een toekomstige werksituatie. Indien je solliciteert naar een vacature bij een van de bij het RMC-MN aangesloten instellingen dien je akkoord te gaan met het vrijgeven van informatie over de reden van herplaatsing.

Opbouw

Op basis van een uitgebreide intake met jou en indien gewenst de werkgever wordt een begeleidingsplan opgesteld. Over de maximale doorlooptijd van het traject worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt tussen jou, je werkgever en de adviseur van het RMC-MN. Tijdens het traject krijg je werkmateriaal mee naar huis. Dit werkmateriaal wordt, evenals de ondernomen acties, besproken met de adviseur. Het traject wordt afgesloten op het moment dat je een ander functie of werkplek hebt gevonden, de maximale doorlooptijd is bereikt of het dienstverband is beëindigd.

Informatie en aanmelding

De werkgever (leidinggevende, P&O) heeft uitsluitend de mogelijkheid jou aan te melden voor het RMC-MN via de contactpersoon van de eigen instelling. Deze contactpersoon bepaalt vanuit haar/zijn deskundigheid of je naar het RMC-MN kan worden doorverwezen of dat je intern, binnen de eigen instelling, wordt begeleid. De werkgever ontvangt een factuur voor de geleverde diensten.