Matching en bemiddeling

Omschrijving

Kandidaten die een individueel of groepsgericht loopbaan-, reïntegratie-, herplaatsings- of outplacementtraject bij het RMC-MN of bij de eigen instelling volgen, kunnen het traject afronden met het zoeken naar een andere functie of werkplek. Je kunt gebruik maken van matching en/of bemiddeling waardoor je een volgende stap in jouw loopbaan kunt zetten.

Om matching/bemiddeling tot stand te kunnen brengen is één van de voorwaarden dat deelnemende instellingen hun interne vacatures aanmelden bij het RMC-MN. Het streven is dat deze vanaf januari 2010 te vinden zijn op het besloten deel voor RMC-kandidaten. De externe vacatures staan op de website van de instelling zelf.

Doelgroep

Je bent medewerker bij een van de de deelnemende RMC-instellingen. Je bent op zoek naar een andere functie/baan en je bent aangemeld als RMC-kandidaat.

Doelstelling (resultaat)

Een geslaagde matching of bemiddeling waarbij je wordt aangesteld in een passende functie of werkplek.

Inhoud

  • Vacatures zoeken;
  • Matching met de interne vacatures van de deelnemende RMC-instellingen.  

Voorwaarden

Je gaat actief op zoek naar passende vacatures en solliciteert zelf. Ook de vacatures op onze website (vanaf 2010) bekijk je zelf op relevante vacatures. Je communiceert hierover met de adviseur RMC-MN.  

Opbouw

Je zoekt zelf actief naar een passende vacature. De adviseur van het RMC-MN ondersteunt jou hierbij. Er kan gebruik worden gemaakt van een breed aanbod van vacatures in en buiten de zorg.

Indien je een herplaatsings- of reïntegratietraject volgt bij het RMC-MN en gebruik maakt van matching/bemiddeling, word je als interne kandidaat beschouwd bij de deelnemende instellingen van het RMC-MN. Loopbaankandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.  

Informatie en aanmelding

De werkgever (leidinggevende, dienst P&O) heeft uitsluitend de mogelijkheid jou aan te melden voor het RMC-MN via de contactpersoon van de eigen instelling. Deze contactpersoon bepaalt vanuit haar/zijn deskundigheid of je naar het RMC-MN kan worden doorverwezen of dat je intern, binnen de eigen instelling, wordt begeleid. De werkgever ontvangt een factuur voor de geleverde diensten.