deelnemende organisaties

Het Regionaal Mobiliteitscentrum Midden-Nederland (RMC-MN) is een samenwerkingsverband tussen Abrona, Amerpoort, GGz Centraal, Kwintes, Lister, Meander Medisch Centrum, Reinaerde, Sherpa en Warande. 

We zijn gestart op 1 januari 2005.

Directeuren/managers P&O van de deelnemende instellingen vormen het bestuur. Jaarlijks beslist het bestuur over continuering van de samenwerking en of, en zo ja welke, nieuwe organisaties kunnen toetreden. Dit gebeurt in overleg met de RMC adviseurs.

In de linkerbalk vind je informatie per deelnemende instelling. 

Terug naar homepage