ArbeidsmarktoriŽntatie en -benadering

Omschrijving

 

Arbeidsmarktoriëntatie en -benadering is een vast onderdeel van een reïntegratie-, herplaatsings- of outplacementtraject. Soms is het een logisch vervolg op een individueel traject loopbaanbegeleiding of de groepstraining loopbaan(her)oriëntatie.

Verkregen zelfinzicht is door jou en de adviseur van het RMC-MN inmiddels omgezet in een aantal concrete opties. Deze worden nader onderzocht binnen en/of buiten de bij het RMC-MN aangesloten instellingen.

Doelgroep

Je bent aangemeld als RMC-kandidaat en reïntegreert, bent herplaatsingskandidaat of doorloopt een outplacementtraject. Ook kan het zijn dat je intern, in de eigen instelling, een traject loopbaanbegeleiding volgt. 

Doelstelling (resultaat) 

Je ontdekt wat jouw mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt en leert de eigen "horizon" te verbreden. Het resultaat is duidelijkheid in de keuze voor een beroep, functie, branche, organisatie of afdeling. Afhankelijk van het traject is het realiseren van een beroepskeuze het doel. 

Inhoud

  • Netwerken ofwel beroepsoriënterende gesprekken voeren;
  • Vacature-informatie verstrekken;
  • Keuzebegeleiding;
  • Werkervaringsplaats/Stageplaats/Tijdelijke vervanging/Detachering/Jobrotation;
  • Ondersteuning bij sollicitaties.

Voorwaarden

Je hebt een open en actieve houding bij het zoeken naar mogelijkheden om je te  heroriënteren op de arbeidsmarkt of de wijze waarop je deze kunt benaderen. 

Opbouw

Afhankelijk van de vraag c.q. de behoefte volg je één of meerdere van de hiervoor omschreven modulen. 

Informatie en aanmelding

De werkgever (leidinggevende, P&O) heeft uitsluitend de mogelijkheid jou aan te melden voor het RMC-MN via de contactpersoon van de eigen instelling. Deze contactpersoon bepaalt vanuit haar/zijn deskundigheid of je naar het RMC-MN kan worden doorverwezen of dat je intern, binnen de eigen instelling, wordt begeleid. De werkgever ontvangt een factuur voor de geleverde diensten.