Loopbaanverkenner

 

Omschrijving

De Loopbaanverkenner geeft inzicht in jouw positie en kansen binnen de organisatie en op de arbeidsmarkt. Via de Loopbaanverkenner breng je jouw competenties in beeld en daarmee jouw functiemogelijkheden. Dit kunnen functies zijn zowel binnen als buiten de organisatie.

De Loopbaanverkenner bestaat uit meerdere online vragenlijsten, een uitgebreide rapportage en een nabespreking met een gecertificeerde RMC-adviseur. Uit de nabespreking volgt een aanzet voor een persoonlijk, passend loopbaanplan.

Doelgroep

Je bent medewerker van een van de aangesloten RMC-instellingen. Je wilt onderzoeken welke persoonskenmerken en interesses je hebt en welke functies passen binnen of buiten jouw vakgebied. 

Doelstelling (resultaat) 

Je ontvangt een rapportage van het online assessment met als resultaten:

  • Een beschrijving van je persoonskenmerken en interesses;
  • Een overzicht van functies binnen of buiten je vakgebied die aansluiten bij jouw profiel;
  • Een koppeling van die functies aan bijpassende actuele vacatures;
  • Inzicht in jouw kwaliteiten om succesvol loopbaanstappen te maken;
  • Je ontvangt per e-mail relevante actuele vacatures.

Inhoud

De adviseur bespreekt met jou hoe de online assessment werkt. Je ontvangt inloggegevens waarmee je via internet vragenlijsten invult op het gebied van persoonlijkheid, interesses, werkactiviteiten en vaardigheden.

Voorwaarden

Het is van belang dat je je bewust bent van je eigen verantwoordelijkheid en dat je bereid bent met jezelf aan de slag te gaan. Je bent in staat naar jezelf te kijken en na te denken over een toekomstige werksituatie.

De RMC-adviseur houdt zich aan de Wet op de Privacy en zal de rapportage alleen aan jou overhandigen. De rapportage kun je – indien gewenst – zelf overhandigen aan jouw leidinggevende. Als er in jouw organisatie andere afspraken zijn gemaakt, is dit vooraf aan jou bekend gemaakt en ben je ermee akkoord gegaan. 

Opbouw

De Loopbaanverkenner kan onderdeel zijn van jouw individuele loopbaan-, reïntegratie-, herplaatsings- of outplacementtraject. Na het intakegesprek of tijdens vervolggesprekken kan de adviseur voorstellen de Loopbaanverkenner in te zetten. Na uitleg vul je thuis de vragenlijsten in. De adviseur ontvangt de rapportage en bereidt deze voor. Tijdens een volgend gesprek ontvang je de rapportage en de adviseur bespreekt deze met jou.

Informatie en aanmelding

De werkgever (leidinggevende, P&O) heeft uitsluitend de mogelijkheid jou aan te melden voor het RMC-MN en voor de Loopbaanverkenner via de contactpersoon van de eigen instelling. Deze contactpersoon bepaalt vanuit haar/zijn deskundigheid of je naar het RMC-MN kan worden doorverwezen of dat je intern, binnen de eigen instelling, wordt begeleid. De afname van de EmployabilityCheck kost € 200,- incl. 21% BTW. De gesprekken worden apart doorberekend. De werkgever ontvangt een factuur voor de geleverde diensten.