jouw talenten koppelen aan de arbeidsmarkt

Met het instrument Loopbaanverkenner krijg je meer inzicht in jouw persoonskenmerken. En ontdek je welke functies bij jou passen. 
 

omschrijving

De Loopbaanverkenner koppelt jouw motivatie, talenten en vaardigheden aan mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Je krijgt zo een goed beeld van waar je staat, welke vaardigheden je kunt ontwikkelen en waar kansen zijn voor een volgende stap binnen of buiten jouw organisatie.

inhoud en opzet

De RMC adviseur kan tijdens het individuele loopbaantraject voorstellen de Loopbaanverkenner in te zetten. Na uitleg vul je de online vragenlijsten in voor de volgende afspraak.

De gecertificeerde RMC adviseur bereidt de uitkomsten voor. Tijdens een volgend gesprek ontvang jij de rapportage en de adviseur bespreekt deze met jou. Hieruit volgt een aanzet voor een persoonlijk, passend loopbaanplan. Wat staat er in de rapportage?

  • Een beschrijving van je persoonskenmerken en interesses
  • Een overzicht van functies binnen of buiten je vakgebied die aansluiten bij jouw profiel
  • Een koppeling van die functies aan bijpassende actuele vacatures
  • Inzicht in jouw kwaliteiten om succesvol loopbaanstappen te maken
  • Je ontvangt per e-mail relevante actuele vacatures.

privacy

De RMC-adviseur houdt zich aan de Wet op de Privacy en zal de rapportage alleen aan jou overhandigen. De rapportage kun je – indien gewenst – zelf overhandigen aan jouw leidinggevende. 

informatie en aanmelding

De gecertificeerde RMC adviseur kan je alles vertellen over de Loopbaanverkenner. Hij/zij zorgt voor het inzetten van dit instrument.  

kosten

Er zijn kosten verbonden aan de individuele loopbaangesprekken en het inzetten van de Loopbaanverkenner. De RMC loopbaanadviseur stuurt een factuur naar jouw werkgever. Jouw werkgever maakt afspraken met jou over een eventuele bijdrage in de kosten.