loopbaantraining voor de leeftijd 50+

Wil jij je werkleven onderzoeken en tot bewuste keuzes komen in de toekomst? Wil je gezond en prettig blijven werken? Het gaat in deze training om te leren van en met elkaar.

omschrijving

Het doel van de training is bewustwording om van daaruit in actie te komen. Voordat je keuzes maakt of iets nieuws oppakt is het van belang om eerst de balans op te maken van je leven en loopbaan tot nu toe. Waar ben je trots op? Waar had je het graag anders gezien? En wat zegt dat over de wijze waarop je in het leven staat? In de training krijg je de kans stil te staan bij je werk en aspecten van jouw (werk)leven waar je verandering in aan wilt brengen. Dit alles doe je vanuit wie jij bent en je wens gezond en prettig te blijven werken.

inhoud en opzet

De training begint met een introductie waarin kennismaking met de theorie en met elkaar centraal staan. Op basis van wederzijds vertrouwen en respect worden persoonlijke ervaringen met elkaar gedeeld. Het traject wordt afgesloten met een actieplan dat je zelf schrijft. Na drie maanden is een laatste bijeenkomst gepland. Hierin sta je stil bij wat je tot op dat moment hebt gedaan. Je kan gebruik maken van extra ondersteuning van de trainer waar nodig.

De training bestaat uit vijf dagdelen en heeft een looptijd van drie maanden. Er nemen tussen de 8 en 12 deelnemers deel. De training wordt gegeven door twee trainers van het RMC. Eens per twee weken is er een trainingsbijeenkomst. Voor de tussenliggende periode maak je opdrachten thuis, ter voorbereiding en ter ondersteuning van je eigen onderzoek. Dit wordt besproken in kleine groepjes en met de trainers.

Klik hier voor de trainingskalender!

informatie en aanmelding

De RMC adviseur van jouw organisatie kan je alles vertellen over de training. Je hebt een intakegesprek over jouw loopbaanvraag met de adviseur. Is een RMC training passend? De aanmelding gaat altijd via deze adviseur. 

kosten

Voor medewerkers van RMC organisaties is de training Blik op de toekomst gratis. Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend: we verwachten een actieve houding en aanwezigheid van jou tijdens de training.